Precis som ett hus behöver en stadig grund att stå på när det stormar, behöver vi människor se till att våra liv är byggda på en stadig grund. Idag pratar vi om att Jesus är den samme igår, idag och i evighet och att han vill vara vår fasta grund i livet!

I dagens avsnitt pratar vi om att det finns en Gud som alltid har tid att lyssna på oss och som dessutom har en massa bra saker att säga till dig och mig. En av de sakerna är att vi inte behöver vara rädda, för han är alltid med oss